Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sliby se slibují … ale kdo to zaplatí?! aneb "Zdravé finance = Investice v obci = Lepší bydlení nás všech"

5. 10. 2014

mesec.jpgJak nadpis napovídá, při vedení obce nejde jen o chytré nápady, ale k jejich realizaci je třeba i dostatek financí. Je třeba mít víceletou VIZI a tu postupně naplňovat. Zdravé finance jsou klíčem k úspěšnému rozvoji našich obcí, a to že se Mukařovu-Srbínu-Žernovce  teď daří lépe, je bezesporu výsledkem naší osmileté STABILNÍ práce, kdy jsme skloubili své profesní ZNALOSTI s postupně nabytými ZKUŠENOSTMI s vedením obce. Myslím, že se to Mukařov-sku za poslední dvě volební období ve vedení obce dařilo, a dáte-li nám 10.–11. října svůj hlas, budeme v tom pokračovat.

  • zásadně jsme snížili dluhy z předchozích let a akcí, jakou byla plynofikace,
  • vytvořili jsme strategický dokument Místní plán obnovy vesnice,
  • stabilizovali jsme obecní finance a i přes to realizovali více než 40 projektů za 29 mil. Kč,
  • více jak 60 % prostředků na projekty jsme získali z dotací,
  • připravili jsme a započali (ať už projektově nebo fyzicky) klíčové projekty pro volební období 2014-2018 – připojení na vodovodní přivaděč Region Jih, druhá školní budova, plán rozšíření školky, etapovitá výstavba chodníků na Žernovce, plán realizace odkanalizování Srbína a Žernovky, projekty oprav páteřních komunikací …,
  • v roce 2014 jsme získali CRIF rating B+, což je objektivní známka bonity její finanční a hospodářské stability, a tedy důležitý parametr pro další získávání dotací pro naše obce.

ZKUŠENOSTI VIZEZNALOSTISTABILITA

Místní plán obnovy vesnice

Již začátkem volebního období 2010-14 byl pro investiční akce obce vytvořen strategický dokument Místní plán obnovy vesnice, který vznikl na základě návrhu Mukařov-ska. Obsahuje přehled investic minulých let a hlavně investiční projekty schválené zastupitelstvem obce k realizaci. Různorodé projekty ze všech oblastí činnosti obce od stovek tisíc po stovky milionu korun jsou provázané do rozpočtu obce, aby bylo zřejmé, kam investiční prostředky směrují a z jakých zdrojů jsou financované.

Všem, kteří se uchází o místo v zastupitelstvu (a nejen jim), bych doporučil tento rozsáhlý dokument prostudovat. Aby věděli, do čeho jdou.

Díky tomuto systému z dílny o.s. Mukařov-sko bylo možné v minulém volebním období realizovat 39 projektu za cca 29 milionu Kč, z čehož 61 % bylo financováno dotacemi.

domek.jpgÚzemní plánování

Obec Mukařov je podle nedávného šetření MAS Říčansko na Říčansku třetí obcí s nejvyšším počtem dokončených bytových jednotek v období 2001-2011. Tento trend byl již patrný z živelné výstavby, která zaplavila obec v porevolučním nadšení. Bohužel se až na výjimky jednalo výhradně o výstavbu bytovou, která nebyla patřičně sladěná s rozvojem veřejných služeb. Proti tomuto způsobu rozvoje obce se razantně postavilo o.s. Mukařov-sko, které úspěšně dovršilo tvorbu léta rozpracovaného územního plánu – vůbec prvního, jaký kdy obec měla.

kohoutek_voda.gifŽivotodárná voda opět blíž

V letošním roce vyvrcholila několikaletá snaha o stavbu z nejdůležitějších – zavedení vodovodu a napojení na stabilní nezávislý vodní zdroj. Obci se pod vedením o.s. Mukařov-sko podařilo získat bezmála třicetimilionovou dotaci na výstavbu vodovodu Region Jih, rozšíření vodovodní sítě do Srbína s výstavbou velkého vodojemu pro Mukařov ve Svojeticích, jehož výstavba probíhá a faktické spuštění soustavy do provozu by mělo nastat na přelomu roků 2015/2016.
Souběžně s výstavbou probíhá povolovací řízení na další fázi rozšíření vodovodní sítě v Srbíně od Choceradské směrem k ulicím Písecká a Kutnohorská, Za Brodem, a dále pak do Žernovky. Příští konkrétní výstavba se bude muset přizpůsobit finančním možnostem obce i dotačních titulů, nicméně nutná podmínka pro výstavbu vodovodu, tj. přivedení vodovodu Region jih do obce, byla splněna.

strom_zivota_mukarov.jpgŠkoly a školky

Rozvoj ve školních kapacitách však nepředstavuje jen zmíněná stavba školy, ale také rekonstrukce MŠ a otevření třetí třídy, výměnu oken z dotace z Programu rozvoje venkova, či opravu střechy. A podle dostupných dat z Demografické studie, kterou pravidelně aktualizujeme, již nyní víme, že bude třeba dalšího rozšíření školky.
Takřka životně důležitá byla letošní přístavba kontejnerové budovy ZŠ Mukařov spolufinancovaná spádovými obcemi. ZŠ má nyní více místa pro kmenové třídy i pro rozšiřování družiny, nebo zřízení předškolních ročníku.

Kanalizace

Výstavba kanalizace je kontinuálně připravovaná vzhledem k umístění nové ČOV a přepracování projektu po digitalizaci pozemkových map. Pro stávající ČOV v Mukařově je připravován projekt na zlepšení její činnosti, a to i s ohledem na životní prostředí – zejména lesní rybníky. Projektová dokumentace je připravena již jak pro Srbín, tak pro Žernovku. Obec nyní čeká na vypsání vhodných dotačních titulů. Bohužel, k naší škodě, nevypisuje stát dotační tituly na vodovody a kanalizace naráz. Přijde vám to také nelogické?! 

mukarov-iratingb-.jpgZejména tyto velké projekty vyžadují zdravé fungování obce jako celku nejen uvnitř, ale i navenek směrem ke státním orgánům a dotačním subjektům. Mukařov-sko opakovaně potvrdilo, že obojí zvládnout umí. Splnili jsme slib o stabilizaci financí obce (stabilní rating B+) a dodržujeme též tvorbu rezervy pro Fond budoucího rozvoje obce, který vznikl z návrhu o.s. Mukarov-sko a který slouží k akumulaci prostředků pro potřeby předfinancování menších projektů, či spolufinancování vlastních zdrojů projektů velkých. Proto podporou o.s. Mukařov-sko v nadcházejících volbách podpoříte i zdravý a vyvážený rozvoj obecních investic, s nímž jde ruku v ruce soustavné zlepšování životního prostoru v každé z částí obce.
 

Ing. Premysl Zima, místostarosta obce, člen o.s. Mukařov-sko, váš soused ze ze Srbína